O IQ testech

Co je to inteligence a jak se testuje?

Inteligencí se rozumí schopnost řešit nově vzniklé a obtížné situace pomocí zkušenosti, správného určení souvislostí a přizpůsobení se. Její hodnotou je IQ neboli inteligenční koeficient, který udává relativní míru inteligence člověka v porovnání s ostatními. U dětí se měří jako poměr odhadnutého mentálního věku k jejich věku kalendářnímu, na základě toho, jaké úlohy jsou děti schopny v daném věku zvládnout. U dospělých se měří IQ v závislosti na úrovni inteligence daného jedince při porovnání s průměrem populace.